Nissan De Baets Logo

Premies voor elektrische auto’s

De Standaard 11/12/2015
Premies voor elektrische auto’s

Wie een emissievrije wagen koopt, kan daarvoor de komende jaren op een bonus van de Vlaamse regering rekenen. Met de maatregel wil minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD) het aantal elektrische wagens tegen 2020 opkrikken tot 60.000.

Om te voorkomen dat iemand zijn elektrische wagen niet tijdig zal kunnen opladen, streeft de regering-Bourgeois tegen 2020 naar 5.000 extra laadpunten. Daarvoor werd een resultaatverbintenis gesloten met de distributienetbeheerders.

Zoals bekend zit Vlaanderen in de Europese kopgroep als het gaat over de uitstoot van vervuilende emissies, zoals fijn stof. De Vlaamse regering zette eerder het licht op groen voor de vergroening van de autofiscaliteit. Gisteren/maandag kwamen daar nog twee beslissingen bij die het wagenpark moeten helpen vergroenen.

Een eerste ingreep moet binnen vijf jaar voor 5.000 extra laadpunten voor elektrische voertuigen zorgen. De distributienetbeheerders werken samen met private leveranciers, die aan de gebruiker een marktconforme prijs zullen vragen. Daardoor zal de uitrol volgens minister Turtelboom budgetneutraal zijn. Aan de leveranciers van laadpalen is er interoperabiliteit opgelegd zodat de gebruikers met één kaart aan alle laadpunten kunnen opladen.

Daarnaast voorziet de Vlaamse regering een “zero emissie bonus” voor wie een emissievrije wagen koopt. Die moet de meerprijs bij de aankoop van zo’n auto neutraliseren. De premie geldt enkel voor natuurlijke personen en kan slechts één keer worden gebruikt.

De Open VLD-minister onderstreept dat de bonus niet tot over-subsidiëring zal leiden. Daarvoor werd een aantal veiligheden ingebouwd. Zo is de bonus degressief en beperkt in de tijd. Hij bedraagt maximaal 5.000 euro in 2016, om nadien elk jaar af te nemen tot maximaal 2.000 euro in 2019. De hoogte van de premie varieert naargelang de prijscategorie, waarbij de hoogste bonus gaat naar voertuigen waarvan de cataloguswaarde lager ligt dan 31.000 euro. Er is een maximumbudget van 5 miljoen euro.